Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz Účinnost byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

  262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Účinnost od 1.1.2007 Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu   Účinnost od 1. 1. 2011!   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb ...

 

3) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

§ 8   Zrušovací ustanovení   Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.   § 9   Účinnost   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.   Předseda vlády:   Ing. Fischer, CSc., v. r.   . ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... způsobilost získaná podle dosavadních právních předpisů se považuje za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. (3) U staveb, u kterých bylo vydáno stavební povolení, nebo byly zahájeny přede dnem nabytí ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... a vyhodnocení těchto míst z hlediska určení nejsložitější varianty požáru, 2.         posouzení provozuschopnosti a účinnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení a organizačních opatření pro včasné zjištění požáru, jeho ohlášení a . ...


tel: 728 826 001