Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz údaje byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nařízení vlády 201/2010

(1) Zaměstnavatel3) vede evidenci o úrazech v knize úrazů4) v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje:   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen "jméno") úrazem postiženého zaměstnance5), b) datum a ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... robce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín včetně IČO výrobce:   Základní údaje o spotřebiči paliv: Umístění spotřebiče paliv v objektu včetně podlaží:   Doklad o posouzení shody výrobku ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... stavby. 15)   (8) Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vždy obsahuje následující údaje:   a)        údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... osti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. § 31 Před uzavřením pracovní smlouvy je ...

 

5) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce ...


tel: 728 826 001