Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz úseku byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... tev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.   (2) Každý je povinen počínat si tak ...

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ě odstraňovat zjištěné závady, umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ní jsou   a)        organizačního charakteru - například stanovení organizační struktury pro plnění povinností na úseku požární ochrany, zvláštní požadavky na provádění školení zaměstnanců a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do ...


tel: 728 826 001