Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz územně byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... dní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí   a)        požární bezpečností - souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně ...

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru, bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které ...

 

3) Nařízení vlády 201/2010

... zději do 1 roku zemřel.   § 4   (1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu   a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru, h)        bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje1j) každý požár vzniklý při činnostech, které ...

 

5) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv     Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č ...


tel: 728 826 001