Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz řídí byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... noví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy. (2) Jestliže je veřejná funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se tento pracovní poměr tímto zákonem. (3) Pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy se řídí tímto zákonem, ...

 

2) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... itra (dále jen "ministerstvo") při zpracovávání koncepce rozvoje požární ochrany a ve vztahu k právnickým osobám, které řídí, plní další úkoly na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona.   (2) Ministerstva a jiné státní ...

 

3) Nařízení vlády 201/2010

... lkový přístup.   § 10   Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů podle § 4, 6, 7 a 8 se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.   § 11   Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým ...

 

4) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... m roce. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí ...

 

5) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... borné způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti. HLAVA II PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 22 (1) Tímto zákonem se řídí také pracovněprávní vztahy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci vzniklé před 1. lednem 2007, není-li ...


tel: 728 826 001