Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz šení byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Pozor změna v ohlašování úrazů.

Novelizace NV 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Došlo ke změnám v oznamování úrazů a zasílání záznamů o úrazu. Upravte proto interní předpisy k úrazům.

 

2) Nařízení vlády 201/2010

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu   Účinnost od 1. 1. 2011!   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. ...

 

3) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... árního nebezpečí? Znáte své povinnosti vyplývající Vám ze zákona o požární ochraně? V případě že ne, rádi Vám s řešením tohoto problému pomůžeme. Neváhejte a ozvěte se!

 

4) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... zvláštních právních předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, . ...

 

5) Požární prevence

... preventivních požárních prohlídek dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně vypracování požárně bezpečnostního řešení vypracování požární zprávy projednání věcí požární ochrany u HZS ČR a stavebního úřadu stavební dozor v oblasti ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... tadla, c)         věcnými prostředky požární ochrany - prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně ...

 

7) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... sazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit. (3) Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel ...

 

8) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... zvláštních právních předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, b)        vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, ...

 

9) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

)        musí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy, f)         nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního vztahu ukládat peněžní postihy ani je od něho požadovat; to se nevztahuje na ...

 

10) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a datum narození,b) název kontrolovaného pásma, den jeho zřízení a zrušení,c) charakteristiku vykonávané práce,d) účel vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu,e) počet odpracovaných směn,f) ...


tel: 728 826 001