Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz školní byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... i agenturou práce a uživatelem. (6) Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána. Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek ...

 

2) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... nů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... hraně.11) § 15 a 108 zákoníku práce.12) § 102 zákoníku práce.13) § 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).14) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání ...


tel: 728 826 001