Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz provoz byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... i vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv     Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. ...

 

3) Kontakt

  IČ:    283 89 620 DIČ: CZ28389620 vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138109   provozovna Chudeřín č.p. 8 436 01 Litvínov   tel: 476 112 024 mobil: 728 826 001 e-mail: ...

 

4) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... posoudit (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO) do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované činnosti patří. To je základní kriterium, od kterého se odvíjí rozsah povinností, které musí podnikatelé podle ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ím předpisem, 1) věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky, f)         normativním požadavkem - konkrétní technický ...

 

6) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... ávnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u ...

 

7) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... kol, pedagogických pracovníků 4a) , ředitelů veřejných výzkumných institucí, velitelů plavidel a členů posádek plavidel provozujících námořní plavbu 4b) , zaměstnanců v Probační a mediační službě, advokátů vykonávajících advokacii v pracovním ...

 

8) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... torům pracovních podmínek,c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. (2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis. § 5 ...

 

9) Nařízení vlády 201/2010

315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti při dobývání nevyhrazených nerostů pod zemí, ve znění pozdějších předpisů. 14) § 45 odst. 4 ...


tel: 728 826 001