Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz vyhlÁŠka byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

  246/2001 Sb. vyhlÁŠka Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... raje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.   § 8   Zrušovací ustanovení   Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.   § 9   Účinnost   Toto nařízení nabývá účinnosti ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... lády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.26) Například stavební zákon, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických ...

 

4) Nařízení vlády 201/2010

07 Sb. 13) Například § 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti při dobývání ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... árním nebezpečím, b)        v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje [§ 27 odst. 1 písm. f)], nebo obecně závazná vyhláška obce [§ 29 odst. 1 písm. o)].   (2) Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o ...


tel: 728 826 001