Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz vláda byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv     vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu   Účinnost od 1. 1. 2011!   vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře), d)        zařízení pro únik osob při požáru ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... anovené držitelem akreditace uhradí uchazeč o vykonání zkoušky nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním zkoušky. § 21 vláda a) vydá nařízení k provedení § 2 odst. 2, § 3 odst. 3, § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2, § 7 odst. 7, § 15 a § ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... ovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.3c)   § 30 vláda stanoví nařízením   a)        druhy dokumentace požární ochrany krajů a obcí, jejich obsah a vedení, b)        ...

 

6) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...

 

7) Krizová komunikace

Krizové komunikace je účinný nástroj pro zajištění dobrého jména firmy v krizových situacích. Cílem je krizi odvrátit a snížit její negativní dopad na zisk nebo reputaci firmy. Objeví-li se problém ohrožující zájmy vaší firmy, je třeba postupovat ...


tel: 728 826 001