Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz základní byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

  Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ukládá podnikatelům řadu povinností. základní povinností je posoudit (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO) do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované ...

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... e zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

//2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen "zákon"):   ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení § 1 základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí   a)        požární bezpečností - souhrn organizačních, ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... a úseku požární ochrany (dále jen "předpisy o požární ochraně") jako nedílnou součást své řídicí, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky.   (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní . ...

 

5) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle tohoto zákona, není-li upravena zvláštními právními předpisy 2) . základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích ...

 

6) Nařízení vlády 201/2010

Evidenční číslo zaměstnavatele b):     A.  Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu   1. IČO: Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 2. Předmět podnikání (CZ-NACE) ...

 

7) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

  Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín včetně IČO výrobce:   základní údaje o spotřebiči paliv: Umístění spotřebiče paliv v objektu včetně podlaží:   Doklad o posouzení shody výrobku ...

 

8) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... m na a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci. (2) ...


tel: 728 826 001