Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz dalších byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Změna: 362/2007 Sb.Změna: 189/2008 Sb.Změna: 223/2009 Sb.  Parlament ...

 

2) Nabídka požární prevence a BOZP

... stíme plnění povinností vyplývajících pro Vás ze zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce, zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navazující legislativy a norem.

 

3) Nařízení vlády 201/2010

... jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... eno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.   ČÁST DRUHÁ STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U ...

 

5) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.    

 

6) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... znění pozdějších předpisů. 2) § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb. 3) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a ...

 

7) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... obilé osoby (§ 11 odst. 1) zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.   (2) Posouzení požárního nebezpečí obsahuje   a)        zjištění a ...

 

8) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... tního právního předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis stanoví pracovní poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv, b)        z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance ...


tel: 728 826 001