Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz dodržovat byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, označovat . ...

 

2) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... esmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b)        musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, c)         musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a . ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. (2) Zaměstnavatel  je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, c)         dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, d)        označovat ...


tel: 728 826 001