Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz dokumentaci byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených ...

 

2) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... tního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách ...

 

3) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... vé cesty č ze dne   Projektová dokumentace - popíše se, zda provedení spalinové cesty odpovídá projektové dokumentaci, případně se popíší změny Popis stavby - o jakou budovu se jedná, počet podlaží, zdaje podsklepená, typ ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... e k jinému zaměstnavateli,b) zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob,c) poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace1. o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv na ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.   (2) Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků ...


tel: 728 826 001