Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz fyzických byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární ochrana a požární bezpečnost

... održování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontroly se provádí u právnických osob, podnikajících fyzických osob a ve stanovených případech i u fyzických osob.

 

2) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... ch pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... lušné dokumentace požární ochrany.   ČÁST DRUHÁ STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U PRÁVNICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB ODDÍL PRVNÍ Vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... kladě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem. (6) Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána. Tyto osoby mohou ...

 

5) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... příslušné dokumentace,c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,e) ...


tel: 728 826 001