Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz hořlavých byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají. nevypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti . ...

 

2) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... m prostoru nebo požárním úseku, c)         u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení), b)        zařízení pro potlačení ...

 

4) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... žka přečnívající přes komínovou hlavu více jak 100 mm uzemněna Požární bezpečnost - popíše se vzdálenost dřevěných - hořlavých látek od vnějšího líce komína, stropy (spalné, nespalné), podlaha pod dvířky, u krbů odvětrání izolačního prostoru ...


tel: 728 826 001