Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz jaké byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...

 

2) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... ládá podnikatelům řadu povinností. Základní povinností je posoudit (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO) do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované činnosti patří. To je základní kriterium, od kterého ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b)        musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, c)         musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžitých ...

 

4) Nařízení vlády 201/2010

          a)                               10. Uveďte, jaké předpisy byly v souvislosti s  úrazem porušeny a kým, pokud bylo jejich porušení do doby odeslání záznamu zjištěno. (V ...


tel: 728 826 001