Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz jednotek byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.   (2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život ...

 

2) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... zaměstnanců a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany a jednotek požární ochrany, způsobilost zaměstnanců určených k obsluze, údržbě, opravě a kontrolám technických a požárně ...


tel: 728 826 001