Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz jiných byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... nky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... vání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 4) § 37 . ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... žovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, c)         musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty, d)        ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... h směn,f) výčet biologických činitelů, chemických látek a přípravků, se kterými se v kontrolovaném pásmu zachází, nebo jiných rizikových faktorů,g) záznam o mimořádných situacích a změnách údajů uvedených v evidenci s datem jejich provedení ...

 

5) Nařízení vlády 201/2010

    a)           8. Byla u úrazem postiženého  zaměstnance zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek?             9. Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa, příčin a okolností, za ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... zplodinami hoření, únikem látek, výskytem hořlavých plynů nebo par, poškozením nebo zničením komunikací, sdělovacích a jiných technických zařízení.   (4) Při stanovení systému řízení požární ochrany se navrhují organizační a technická ...


tel: 728 826 001