Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz kontrolní byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární ochrana a požární bezpečnost

... e do prevence je výrazně levnější než náklady na likvidaci následků požárů, havárií a odškodňování pracovních úrazů. kontrolní činnost příslušníků HZS je prováděna na základě § 31 odst.1 písm. a), g) a h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... rovozuschopnosti, c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům, d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými ...

 

3) Nařízení vlády 201/2010

... inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti11), a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze . ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... chopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.   (2) Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem ...

 

5) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... měny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. § 17 (1) ...


tel: 728 826 001