Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz které byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované činnosti patří. To je základní kriterium, od kterého se odvíjí rozsah povinností, které musí podnikatelé podle zákona o požární ochraně plnit . Máte provedeno ...

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... vat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají. nevypalovat porosty. Při spalování hořlavých ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... vztahy pracovněprávními, b)        upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními, c)         zapracovává příslušné předpisy ...

 

4) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... uto nařízení. (3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

.   (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán ...

 

6) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... delném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících ...

 

7) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... y požární bezpečnosti pro používání výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy apod., l)          veřejností - osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu ...

 

8) Nařízení vlády 201/2010

... e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, f) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn14).   (2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez ...


tel: 728 826 001