Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz kterým byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

309/2006 Sb.ZÁKONze dne 23. května 2006,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazícha o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., a k provedení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. Odchýlení od ustanovení uvedených v § 363 odst. 1, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, není možné, to však neplatí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch . ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... uvedené v odstavcích 1 a 2.   (5) Podmínky pro získávání odborné způsobilosti, vydávání a odnímání oprávnění k některým činnostem podle zvláštního právního předpisu 16) nejsou ustanoveními odstavců 1 až 4 dotčeny.   ODDÍL DRUHÝ ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... m se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.   (3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle ...


tel: 728 826 001