Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz látek byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... kovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé 1b) v celkovém množství převyšujícím 1 000 kg těchto látek a přípravků v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu, b)        při nichž se ...

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... eré provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají. nevypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... působilost fyzických osob konajících práce na staveništi,h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,j) uskladňování, manipulace, ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... e)        prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek, f)         požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky, g)        spojovací a komunikační ...

 

5) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... vající přes komínovou hlavu více jak 100 mm uzemněna Požární bezpečnost - popíše se vzdálenost dřevěných - hořlavých látek od vnějšího líce komína, stropy (spalné, nespalné), podlaha pod dvířky, u krbů odvětrání izolačního prostoru, lapač ...

 

6) Nařízení vlády 201/2010

          8. Byla u úrazem postiženého  zaměstnance zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek?             9. Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa, příčin a okolností, za nichž došlo k ...


tel: 728 826 001