Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz může byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... te své povinnosti vyplývající Vám ze zákona o požární ochraně? V případě že ne, rádi Vám s řešením tohoto problému pomůžeme. Neváhejte a ozvěte se!

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... tně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Další povinnosti při ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... latí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance. (2) K odchylné úpravě práv nebo povinností podle odstavce 1 může dojít smlouvou a za podmínek stanovených tímto zákonem též vnitřním předpisem. (3) Odchylná úprava práv týkající se ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... jících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními stanovené podle odstavce 1 může být rozšířeno (např. na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární bezpečnosti) ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... rostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m 2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob, j)          u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.   (3) Za provozované ...

 

6) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit. (3) Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1) nebo revizní ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. (2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je ...


tel: 728 826 001