Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz mohou byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ed vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a). § 2 (1) Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení ...

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... m pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. (2) Zaměstnavatel  je povinen dodržovat ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ti pro používání výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy apod., l)          veřejností - osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu 3) k jejím ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... zrušen   § 11 Odborná způsobilost (1) Plnění povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a mohou zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby, není-li dále stanoveno jinak. Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci ...


tel: 728 826 001