Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz musí byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...

 

2) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... ího nebezpečí jimi provozované činnosti patří. To je základní kriterium, od kterého se odvíjí rozsah povinností, které musí podnikatelé podle zákona o požární ochraně plnit . Máte provedeno zařazení provozovaných činností do příslušných ...

 

3) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:   § 1   Podmínky požární bezpečnosti   (1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen "spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... tnavatele. (2) Zaměstnavatel a)        nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b)        musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, c)         musí ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... a místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být  i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.   § 3 Povinnosti ministerstev a ...

 

6) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,b) vybaveny nebo upraveny tak, aby ...

 

7) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... j na každých započatých 200 m 2 půdorysné plochy podlaží objektu, přičemž jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot: 9 litrů vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo jiného ...


tel: 728 826 001