Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161

Warning: mb_stripos() [function.mb-stripos]: Offset not contained in string in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/SQL.class.php on line 869
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz nebezpečí byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Rozdělení činností do kategorií dle úrovně požárního nebezpečí

Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně rozděluje činnosti podle úrovně požárního nebezpečí do tří následujících kategorií: činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím činnosti s vysokým požárním ...

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a zabezpečovat v potřebném ...

 

3) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... í povinností je posoudit (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO) do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované činnosti patří. To je základní kriterium, od kterého se odvíjí rozsah povinností, které musí ...

 

4) Požární prevence

... ní: - začlenění do kategorie činností - stanovení organizace zabezpečení požární ochrany - posouzení požárního nebezpečí - požární řád - požární poplachové směrnice - řád ohlašovny požárů - dokumentace zdolávání požáru - tematický plán ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ch podmínek schopna hořet nebo při své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet, h)        požárním nebezpečím - pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, i)          požárně technickou ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen "zajišťování úkolů v prevenci rizik") s ohledem na a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,b) základní ...


tel: 728 826 001