Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz odborné byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární prevence

... é směrnice - řád ohlašovny požárů - dokumentace zdolávání požáru - tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy    preventivní požární hlídky - dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... ákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných ...

 

3) Nařízení vlády 201/2010

                          právnické nebo fyzické osoby [§ 38a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... než 2 odborně způsobilé osoby, zaměstnavatel určí, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti. § 10 (1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou13),b) odborná praxe v délce alespoň 3 ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... any schválený ministerstvem, který odpovídá požadavkům uvedeným v odstavci 4, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. Za odborně způsobilé osoby se považují též příslušníci Hasičského . ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... jektování, montáž a kontroly provozuschopnosti požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.   (5) Podmínky pro získávání odborné způsobilosti, vydávání a odnímání oprávnění k některým činnostem podle zvláštního právního předpisu 16) nejsou ...

 

7) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...

 

8) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

  Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ukládá podnikatelům řadu povinností. Základní povinností je posoudit (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO) do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované ...


tel: 728 826 001