Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz odborně byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

3/1985 Sb. o požární ochraně ukládá podnikatelům řadu povinností. Základní povinností je posoudit (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO) do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované činnosti patří. To je ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... o jmenovitém výkonu nad 1 MW.   § 2   Kontrola spalinové cesty   (1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1).   (2) Kontrola spalinové ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... í věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany  nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární . ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... a jimi vykonávanou práci. (2) Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... í věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, e)        pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... elně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická ...

 

7) Požární prevence

V oblasti požární ochrany zajistíme : audit stavu systému zabezpečení požární ochrany (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, kontrola) vyhodnocení požárního rizika včetně návrhů na opatření k jeho snížení nebo vyloučení ...

 

8) Nařízení vlády 201/2010

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu   Účinnost od 1. 1. 2011!   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č ...


tel: 728 826 001