Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz ohrožení byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... om a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím ...

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,m) zajištění ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... požárním nebezpečím: Prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.    

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... jištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení zdrojů rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho ...


tel: 728 826 001