Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz osobních byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... ích rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení nebo vyloučení zavedení systému stanovení, poskytování a evidence osobních ochranných pracovních prostředků vypracování dokumentace BOZP zavedení systému výchovy a vzdělávání ...

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... de o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,d) únikové cesty, východy a . ...

 

3) Nařízení vlády 201/2010

... ebo nedostatečné vyhodnocení rizika pro závady na pracovišti pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele úrazem ...


tel: 728 826 001