Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz osvědčení byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Certifikáty požární ochrany a BOZP

  Jsme držiteli certifikátů a osvědčení vydaných našimi i zahraničními institucemi a organizacemi.

 

2) Požární ochrana

  V oblasti požární prevence i represe jsme držiteli niže uvedených certifikátů a osvědčení vydaných domácími i zahraničními organizacemi a institucemi.  

 

3) Prevence rizik v oblasti BOZP

  Pro prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme držiteli osvědčení vydaného Rožnovským vzdělávacím servisem.  

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... obilosti před komisí ustavenou ministerstvem.   (3) Fyzickým osobám uvedeným v odstavcích 1 a 2 vydá ministerstvo osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení"). Ministerstvo může na návrh orgánu státního požárního dozoru ...

 

5) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

Datum vystavení zprávy:   Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:     Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:   IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:   Název a sídlo právnické/podnikající ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ě [K § 11 odst. 8 a § 16 odst. 4 zákona] § 20 Ověřování odborné způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení (1) Komise ministerstva podle § 11 odst. 1 a 2 zákona (dále jen "komise") se ustavuje z příslušníků ...


tel: 728 826 001