Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz před byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Pozor změna v ohlašování úrazů.

... í a zasílání záznamu o úrazu Došlo ke změnám v oznamování úrazů a zasílání záznamů o úrazu. Upravte proto interní předpisy k úrazům.

 

2) Nařízení vlády 201/2010

362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb.:   § 1   Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje způsob a obsah evidence, hlášení ...

 

3) Požární ochrana a požární bezpečnost

ZS je prováděna na základě § 31 odst.1 písm. a), g) a h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů) v návaznosti na § 45 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního . ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ   HLAVA I   PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ   § 1 Tento zákon a)        upravuje právní vztahy ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... vodní ustanovení (1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ...

 

6) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... tředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

ÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍPOSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY § 1 Úvodní ustanovení Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ...

 

8) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... ntrola spalinové cesty se provádí   a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, b) posouzením komína, ...

 

9) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ny a požárně bezpečnostních zařízení - požární technika, pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním předpisem, 1) věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, instalaci, provoz, ...


tel: 728 826 001