Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz předpisy byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Pozor změna v ohlašování úrazů.

... í a zasílání záznamu o úrazu Došlo ke změnám v oznamování úrazů a zasílání záznamů o úrazu. Upravte proto interní předpisy k úrazům.

 

2) Požární ochrana a požární bezpečnost

... ožárního dozoru. V této oblasti je vykonáván státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontroly se provádí u právnických osob, podnikajících fyzických osob a ve stanovených ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

ÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍPOSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY § 1 Úvodní ustanovení Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními, c)         zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) , d)        upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů ...

 

5) Nařízení vlády 201/2010

362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb.:   § 1   Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje způsob a obsah evidence, hlášení ...

 

6) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... a, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany (dále jen "předpisy o požární ochraně") jako nedílnou součást své řídicí, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně ...

 

7) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... uhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy, 1l) a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací, ...

 

8) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

  (4) Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky13) a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová ...


tel: 728 826 001