Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz přes byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... li činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami2); v případech stanovených zvláštními právními předpisy3) musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

... í zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že   a) hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů, b) dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po . ...

 

3) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... plňující pravidla k tabulce:   Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... dla provozovatele podle písmene a), c)         umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení, d)        výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné ...

 

5) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... j zaměstnavatel převést jen po projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud celková doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce. § 47 Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo . ...

 

6) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků, m)       projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany, n)        zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany ...

 

7) Požární ochrana

  V oblasti požární prevence i represe jsme držiteli niže uvedených certifikátů a osvědčení vydaných domácími i zahraničními organizacemi a institucemi.  


tel: 728 826 001