Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz poškození byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nařízení vlády 201/2010

... m zaměstnance na jejich žádost9).   § 3   Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.   § 4   (1) ...

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... vídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... entací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení ...


tel: 728 826 001