Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz požárního byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Rozdělení činností do kategorií dle úrovně požárního nebezpečí

Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně rozděluje činnosti podle úrovně požárního nebezpečí do tří následujících kategorií: činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím činnosti s vysokým požárním ...

 

2) Požární prevence

... t stavu systému zabezpečení požární ochrany (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, kontrola) vyhodnocení požárního rizika včetně návrhů na opatření k jeho snížení nebo vyloučení přípravu a provedení cvičného požárního poplachu ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a zabezpečovat v ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") podle § 101 ...

 

5) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

. Základní povinností je posoudit (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO) do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované činnosti patří. To je základní kriterium, od kterého se odvíjí rozsah povinností, které ...

 

6) Požární ochrana a požární bezpečnost

... h předpisů) v návaznosti na § 45 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. V této oblasti je vykonáván státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností stanovených ...

 

7) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... tímto zákonem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.   § 4 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (1) Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií   a)        ...

 

8) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... ušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.   § 7   Vypalování komína   (1) Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin ...


tel: 728 826 001