Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz požárně byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném ...

 

2) Požární prevence

... rních hlídek provedení preventivních požárních prohlídek dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně vypracování požárně bezpečnostního řešení vypracování požární zprávy projednání věcí požární ochrany u HZS ČR a stavebního úřadu ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ch pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti požární hlídky, d)        požárně bezpečnostním zařízením - systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... a)        obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U ...


tel: 728 826 001