Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz požáru byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

   požární bezpečností - souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření, b) ...

 

2) Požární prevence

... osouzení požárního nebezpečí - požární řád - požární poplachové směrnice - řád ohlašovny požárů - dokumentace zdolávání požáru - tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy    preventivní požární hlídky - dokumentace o ...

 

3) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... í počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen "spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. (2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... vení a povinností jednotek požární ochrany.   (2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných ...

 

5) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... o požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru, bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý ...

 

6) Požární ochrana a požární bezpečnost

Investování do prevence je projevem odpovědného přístupu k podnikání. Kdo se drží tohoto principu brzy zjistí, že investice do prevence je výrazně levnější než náklady na likvidaci následků požárů, havárií a odškodňování pracovních úrazů. ...


tel: 728 826 001