Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz podmínek byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

  246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra ...

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Změna: 362/2007 Sb.Změna: 189/2008 Sb.Změna: 223/2009 Sb.  Parlament se ...

 

3) Nabídka požární prevence a BOZP

... nění povinností vyplývajících pro Vás ze zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce, zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navazující legislativy a norem.

 

4) Požární ochrana a požární bezpečnost

1985 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů) v návaznosti na § 45 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. V této oblasti je vykonáván státní požární dozor formou ...

 

5) Nařízení vlády 201/2010

... bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. ...

 

6) Požární prevence

... y u HZS ČR a stavebního úřadu stavební dozor v oblasti požární ochrany poradenství v požární ochraně stanovení podmínek pro bezpečné svařování dle vyhlášky č.87/200 Sb. účast při vyšetřování příčin vzniku požáru zajištění revizí . ...

 

7) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ýlení ve prospěch zaměstnance. (2) K odchylné úpravě práv nebo povinností podle odstavce 1 může dojít smlouvou a za podmínek stanovených tímto zákonem též vnitřním předpisem. (3) Odchylná úprava práv týkající se mzdových, popřípadě ...

 

8) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... ákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 4) § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).   Příloha č. 1 k ...

 

9) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... oty nahodilého požárního zatížení pro účely členění činností podle požárního nebezpečí, b)        vymezení složitých podmínek pro zásah, c)         množství, druhy a způsob vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob . ...


tel: 728 826 001