Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz podmínky byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:   § 1   podmínky požární bezpečnosti   (1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen "spalinová ...

 

2) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... á národní rada se usnesla na tomto zákoně:   § 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ných podle zvláštních právních předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na . ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ch prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení - požární technika, pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním předpisem, 1) věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž ...

 

6) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

§ 16 (1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o ...


tel: 728 826 001