Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz podniká byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) O nás - požární ochrana je prevence

  Jsme skupinou, která podniká v oblasti požární ochrany a prevence rizik BOZP od roku 2006, ale naše praxe a zkušenosti jsou více než dvacetileté. Získali jsme je při působení ve velkém průmyslovém areálu v Litvínově-Záluží.

 

2) Požární ochrana a požární bezpečnost

Investování do prevence je projevem odpovědného přístupu k podnikání. Kdo se drží tohoto principu brzy zjistí, že investice do prevence je výrazně levnější než náklady na likvidaci následků požárů, havárií a odškodňování pracovních úrazů. ...

 

3) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

  ____________________________________________________________   1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2) § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ...

 

4) Nařízení vlády 201/2010

... stnanec v základním pracovněprávním vztahu   1. IČO: Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehož rámci k úrazu došlo:   3. Místo, kde k úrazu došlo c):   4. Bylo místo úrazu ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ečnostního zařízení vždy obsahuje následující údaje:   a)        údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo ...

 

6) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... žení sebe nebo osoby blízké.   § 20a Náhrada ušlého výdělku (1) Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.18) § 10 zákoníku práce.19) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.20) § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ...

 

8) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

  Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ukládá podnikatelům řadu povinností. Základní povinností je posoudit (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO) do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované ...

 

9) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...


tel: 728 826 001