Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz poměr byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... není-li upravena zvláštními právními předpisy 2) . Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. § 4 zrušen nálezem Ústavního soudu č ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

... ávního vztahu u zaměstnavatele roků:           měsíců:   7. Úrazem postižený je      o zaměstnanec v pracovním poměru o zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr o osoba vykonávající ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... l)          veřejností - osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu 3) k jejím provozovatelům, nejsou vlastníky objektů, v nichž jsou činnosti provozovány ...

 

4) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... is komínu - druh (individuální, systémový) - zdaje proveden dle montážního návodu výrobce, počet vrstev, tvar průduchu, poměr stran, jmenovitý průměr vložky a sopouchu, materiál vložky, tloušťka a typ izolace, průměr komínového pláště, úhyby ...

 

5) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... rizik zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou7), mladistvým zaměstnancům8), těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, nebo ...

 

6) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě.1n) Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ...


tel: 728 826 001