Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz poskytovat byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li ...

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... y, umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... žitých plnění a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty, d)        musí poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat projednání s ním, e)        musí seznamovat ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem ...


tel: 728 826 001