Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz pozdějších byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární ochrana a požární bezpečnost

... íslušníků HZS je prováděna na základě § 31 odst.1 písm. a), g) a h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů) v návaznosti na § 45 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

_________________________   1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2) § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů . ...

 

3) Nařízení vlády 201/2010

... raně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti při dobývání nevyhrazených nerostů pod zemí, ve znění pozdějších předpisů. 14) § 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... é unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.15) § 36b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb.17) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických ...


tel: 728 826 001