Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz práce, byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nařízení vlády 201/2010

... lání záznamu o úrazu   Účinnost od 1. 1. 2011!   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. ...

 

2) Nabídka požární prevence a BOZP

... zpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme plnění povinností vyplývajících pro Vás ze zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce, zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navazující legislativy a ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný . ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany . ...

 

5) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

    upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními, c)         zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) , d)        ...

 

6) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... ů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, b)        vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k . ...

 

7) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... by, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce, c)         chráněné únikové cesty 18) a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární ...

 

8) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv     Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č ...


tel: 728 826 001