Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz práce. byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce. § 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

... tistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3) § 7 odst. 1 zákoníku práce. 4) § 105 odst. 2 zákoníku práce. 5) § 12 a 13 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

       místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, c)         den nástupu do práce.   (2) Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je pravidelným ...

 

4) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv     Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

  246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra ...

 

6) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...

 

7) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

  133/1985 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně Změna: 425/1990 Sb. Změna: 40/1994 Sb. Změna: 203/1994 Sb. Úplné znění č. 91/1995 Sb. Změna: 163/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb ...

 

8) Nabídka požární prevence a BOZP

V oblasti požární ochrany zajistíme plnění všech povinností Vám daných zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně a navazujících vyhlášek a norem včetně dodání věcných prostředků PO. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme ...


tel: 728 826 001