Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161

Warning: mb_stripos() [function.mb-stripos]: Offset not contained in string in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/SQL.class.php on line 869
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz práci byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme: audit stavu systému BOZP (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, systém kontroly, atp.) zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení ...

 

2) Prevence rizik v oblasti BOZP

  Pro prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme držiteli osvědčení vydaného Rožnovským vzdělávacím servisem.  

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

309/2006 Sb.ZÁKONze dne 23. května 2006,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazícha o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy ...

 

4) Nabídka požární prevence a BOZP

... raně a navazujících vyhlášek a norem včetně dodání věcných prostředků PO. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme plnění povinností vyplývajících pro Vás ze zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce, zákona č.309/2006 Sb. o ...

 

5) Nařízení vlády 201/2010

326/2009 Sb., a k provedení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky), d)        prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve vodě a pod hladinou, e)        prostředky pro práci s nebezpečnými ...

 

7) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... oví tento zákon, kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní předpis jako nejméně nebo nejvýše přípustné. (4) Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon ...

 

8) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

Ministerstvu financí návrh účelové dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, d)        zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu na investiční dotace na pořízení a obnovu ...

 

9) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...


tel: 728 826 001