Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz práva byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... d)        upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a). § 2 (1) práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovně ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... zniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.   § 6   Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty   (1) O provedené kontrole ...

 

3) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... de-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.   ČÁST DRUHÁ Státní správa a samospráva na úseku požární ochrany Oddíl první Orgány státní správy a samosprávy a jejich působnost ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

309/2006 Sb.ZÁKONze dne 23. května 2006,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazícha o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

  246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra ...

 

6) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...


tel: 728 826 001