Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz právním byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... je právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, b)        upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s ...

 

2) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ní ochrany a požárně bezpečnostních zařízení - požární technika, pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním předpisem, 1) věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, instalaci, ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem, zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... držování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. (3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem, c)         zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve ...

 

6) Nařízení vlády 201/2010

... městnavatele b):     A.  Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu   1. IČO: Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehož ...


tel: 728 826 001